top of page

Review from the opening event of "ALL THE THINGS I LIKE" 吾之所爱 Last Friday at U Gallery, Beijing. Exhibition from November 22nd until December 22nd 2019. Participating Artists: Carlos Sebastia, Christian Rothmann, Gu Yifei, Lei Chak Man, Li LinLin, Liu Qing, Liu Yue, Liu Xuekai, Mario Marino, Martin Wehmer, Ricardo Pinto, Shin Hoyoon, Torsten Jurell, Wang Xuehan, Wang Yawei, Wang Yufeng, Wu Dawei, Zhang Yuanfeng, Zeng Pu.

Jose, Boxer, Cuba, 2012, Edition of 5, 140 x 110 cm.

.© Collection Mario Marino & U Gallery, Beijing.

© U Gallery, Beijing.

CommentsM A R I O  M A R I N O
P H O T O G R A P H Y

 

bottom of page